Tallinna Spordiselts Kalev spordikoolid ootavad oma rühmadesse uusi õpilasi

Tallinna Spordiselts Kalev spordikoolid ootavad oma rühmadesse uusi õpilasi

Tallinna Spordiseltsi Kalev spordikoolid ootavad oma rühmadesse uusi õpilasi.

Kergejõustiku Spordikool

Mikk Meerents   53 780 667     kjk@kalevkjk.ee

Tennise Spordikool : 

Kaja Kirspuu        50 74 756       kirspuukaja@gmail.com

Kalev Suitslepp    51 77 443       kalevsuitslepp@gmail.com

Valdur Aksim       56 664 183    valduraksim@hot.ee

Sportmängude kool (võrkpall):

Raini Stamm         52 9 6112       raini@tlu.ee

Anatoli Kuprijanovitš    55 43203 anatolikuprijan@hot.ee

K.Palusalu Spordikool(maadlus):

Meelis Mäekalle   50 90 868     meelismaekalle@gmail.com

Andrei Jevsejev    51 540 15       andrei@tipptund.ee

Tallinna Spordiselts Kalev kontor

Madis Iganõmm 56 909 651 tallinnkalev@gmail.com

 

Share this post


Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.